Σχετικά με το έργο

Στα πλαίσια του έργου “Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας – ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR” υλοποιείται μία εφαρμογή για κινητές πλατφόρμες που βασίζεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες για συσκευές κινητών με την δημιουργία και την ενσωμάτωση ψηφιακού περιεχομένου ανακατασκευής ιστορικών μνημείων, αλλά και μουσικής αποτύπωσης τοποθεσιών και ιστορικών γεγονότων,η οποία έχει ως στόχο να παρακινήσει τους επισκέπτες να διερευνήσουν την ιστορικότητα μιας πόλης μέσω ενός σοβαρού παιχνιδιού (Serious Gaming).

Καινοτόμο για την συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η χωρική ενσωμάτωση ήχου και μουσικής με ιστορική τεκμηρίωση που συνδυάζεται με το οπτικό στοιχείο και αποτελεί κομβικό στοιχείο κατά την παιγνιώδη περιήγηση του χρήστη, με τη μορφή μιας μουσικής ιστορίας και παραγωγή ηχητικού αποτυπώματος. Υλοποίείται η αρχιτεκτονική λογισμικού του συστήματος με παιγνιώδη σενάρια μουσικής και εικόνας και προηγμένα χαρακτηριστικά Επαυξημένης Πραγματικότητας που βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών, ενώ ο επισκέπτης περπατά γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος.

Τα Σοβαρά Παιχνίδια (SGs) έχουν αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικά εκπαιδευτικά εργαλεία ακόμη και για χρήστες με περιορισμένη γνώση των ψηφιακών μέσων. Έχουν αποδειχθεί εξίσου ή και πιο αποτελεσματικά από τα παραδοσιακά μέσα. Η μάθηση μέσω των SG βασίζεται όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στη μάθηση που βασίζεται στην επικοινωνία σύνθετων θεμάτων, την αύξηση των δεξιοτήτων και της απόλαυσης, της εμπλοκής, της έμπνευσης, της δημιουργικότητας και της ενεργού συμμετοχής.

Η κύρια λειτουργία της εφαρμογής ενσωματώνεται σε έναν ψηφιακό χάρτη που ενεργοποιείται όταν ο χρήστης φτάσει γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος με προβολή κάμερας Επαυξημένης Πραγματικότητας. Μουσικά στοιχεία τα οποία τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία αποτελούν το κλειδί για την εξέλιξη ιστορικών αφηγήσεων με ή χωρίς παιγνιώδη χαρακτηριστικά. Μαζί με τη μουσική αποτύπωση της πόλης,  ένα άλλο κύριο σημείο εστίασης της Επαυξημένης Πραγματικότητας είναι η επικάλυψη ή προσθήκη στοιχείων τρισδιάστατων μοντέλων ιστορικών κτιρίων, όπως εμφανίζονταν σε κάθε ιστορική εποχή με τον πραγματικό κόσμο, ενώ οι χρήστες περπατούν επί τόπου. Ταυτόχρονα, ιστορικές πληροφορίες με τη μορφή κειμένου και εικόνων  είναι διαθέσιμες.

Σημαντικές ερευνητικές και τεχνικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση του ψηφιακού περιεχομένου που σχετίζονται με την ακριβή καταχώρηση του τρισδιάστατου και μουσικού περιεχομένου στην ακριβή τοποθεσία του μνημείου πραγματικού κόσμου, χωρίς τη χρήση ασπρόμαυρων δεικτών που συνήθως τοποθετούνται σε επιφάνειες μνημείων.Η απεικόνιση του τρισδιάστατου περιεχομένου σε εξωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη το ακραίο φως του ήλιου, τους επισκέπτες που αποκρύπτουν τα μνημεία, το θόρυβο, την μη ακριβή αποτύπωση της γεωγραφικής θέσης με βάση το παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), καθώς και τις ασταθείς προσεγγίσεις καταγραφής με αλγόριθμους υπολογιστικής όρασης, δημιουργεί τεχνικά προβλήματα. Η προτεινόμενη υλοποίηση ερευνά τις πιθανές λύσεις στο πρόβλημα χωρικής καταχώρισης εικόνας και μουσικής για εφαρμογές εξωτερικού χώρου Επαυξημένης Πραγματικότητας. Αξιολογούνται και θα προταθούν σταθερές λύσεις για την τοποθέτηση οπτικών και μουσικών ψηφιακών στοιχείων, ενώ ο χρήστης βρίσκεται σε ένα εξωτερικό χώρο σύγχρονης πόλης.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται σε μια κινητή, εξατομικευμένη εμπειρία που λαμβάνει χώρα σε διάφορες περιοχές μιας πόλης, ενσωματώνοντας πολυμεσικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αποτελούνται από μουσική και ήχο συγκεκριμένων ιστορικών περιόδων, και στοχεύει να παρουσιάσει τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο