Αναμενόμενα αποτελέσματα

Στόχος αλλά ταυτόχρονα και πρόκληση του έργου ” Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας – ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR” είναι να ενσωματωθούν πολυμεσικά στοιχεία, όπως μουσική και ήχοι, σε παιγνιώδη σενάρια για μικρές ηλικίες ή για ενήλικες και συναρπαστικά στοιχεία επαυξημένης πραγματικότητας, μετατρέποντας την εμπειρία μιας εφαρμογής πολιτιστικού περιεχομένου από μία, ίσως, αδιάφορη διαδικασία σε μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική εμπειρία με συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι τέθηκαν από υπηρεσίες, γνώστες του πολιτισμού, όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Σε αντίθεση, στις κλασικές παραδοσιακές εφαρμογές παροχής πληροφοριών και οπτικού υλικού για περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο μια πόλης ενσωματώνονται, συνήθως, στοιχεία κειμένου, χαρτών, ακόμα και περιορισμένα στοιχεία  επαυξημένης πληροφορίας, συχνά μόνο οπτικά (φωτογραφίες, κτλ). Έχει αποδειχτεί, από τη χρήση, ότι αυτές οι εφαρμογές δεν δίνουν κίνητρα στους χρήστες να τις χρησιμοποιήσουν, καθώς προσφέρουν στατική πληροφορία η οποία δεν προκαλεί το ενδιαφέρον.

Η προτεινόμενη πρωτοποριακή προσέγγιση προσφέρει την υποδομή μιας υπολογιστικής πλατφόρμας η οποία μπορεί να ενσωματώσει πολιτιστικό υλικό από διαφορετικές περιοχές και να προσφερθεί ως ένα πολιτιστικό προιόν προάγοντας τη δημιουργική, διασκεδαστική, καινοτόμο, ασφαλή και αυτο-εξελικτική προσέγγιση του πολιτισμού, μέσω πολλαπλών τεχνολογιών web, mobile και augmented reality. Ακόμα, η προσέγγιση αυτή επιδιώκει το πολιτιστικό υλικό οπτικοποίησης δρώμενων που δημιουργείται για την αρχαία Κυδωνία να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην πλατφόρμα όσο και στο μουσειακό περιβάλλον.

Η σπουδαιότητα, εκτός της πρωτοτυπίας, της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας με βασικό στοιχείο τη μουσική συνδυασμένη με το οπτικό και ηχητικό ερέθισμα τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην εφαρμογή της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το παρόν έργο, εκτός από το πρακτικό και ορατό κομμάτι της εκμετάλλευσης της πλατφόρμας από μία επιχείρηση, προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, ώστε η Επιχείρηση να είναι σε θέση να συνεχίσει το έργο αυτό ακόμα και μετά τη λήξη του, χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους.

Προβλέπεται οι βασικές προσεγγίσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου να είναι ακαδημαϊκές, σε πολιτιστικούς φορείς του δημοσίου, όπως στις Εφορίες Αρχαιοτήτων, αλλά και διάδοση της εφαρμογής σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο