Το 1972 στη θέση Βακαλουνάκη ανασκάφηκαν τμήματα τριών κτηρίων της νεοανακτορικής περιόδου (1700-1450 π.Χ.) καλυμμένα από παχύ στρώμα καταστροφής που προκάλεσε φωτιά.

Πρόκειται για την αρχαιολογική θέση που αποκάλυψε το σημαντικό αρχείο Γραμμικής Α΄ γραφής της νεοανακτορικής εγκατάστασης των Χανίων.  Το αρχείο  αποτελείται από 99 θραύσματα πήλινων πινακίδων Γραμμικής Α΄ γραφής, 122 πήλινα δισκία, 22 πολυεδρικά και 58 απλά σφραγίσματα. Τα ευρήματα βρέθηκαν μέσα σε ένα παχύ στρώμα καταστροφής από κόκκινο χώμα από το ψήσιμο των διαλυμένων ωμών πλίνθων, κομμάτια καμένου ξύλου, καμένες ελαφρόπετρες, καθώς και θραύσματα κονιαμάτων.

Τόσο η χωροοργάνωση όσο και τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η θέση αποτελούσε το διοικητικό αρχείο του ανακτορικού κέντρου. Εκεί φυλασσόταν το αρχειακό υλικό της διοίκησης και  στελεχωνόταν με εξειδικευμένους υπαλλήλους, τους γραφείς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο