Οι ανασκαφές στην οδό Δασκαλογιάννη έφεραν στο φως τμήμα ενός εκτεταμένου κτηριακού συγκροτήματος της νεοανακτορικής εποχής (1650-1450 π.Χ.). Το συγκρότημα παρουσιάζει αρχιτεκτονικά στοιχεία τυπικά ανακτορικά και έχει χαρακτήρα ιερό και τελετουργικό. Διαθέτει δίκτυο αιθουσών οι οποίες οργανώνονται  γύρω από το υπόγειο άδυτο – την δεξαμενή καθαρμών.

Η ‘δεξαμενή καθαρμών’ με τη ξεχωριστή αρχιτεκτονική διαμόρφωση και την επιμελημένη και πλούσια διακοσμημένη κατασκευή, είναι η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει εντοπιστεί στη Δυτική Κρήτη. Έχει τετραγωνική κάτοψη και η κάθοδος γίνεται με κλίμακα. Οι τοίχοι ήταν τοιχογραφημένοι. Ένας υπερυψωμένος διάδρομος χρησίμευε για τη διέλευση και τη στάση ανθρώπων και για τον φωτισμό στο άδυτο.  Εντός του άδυτου βρέθηκαν κύπελλα, κάδοι, ο πυθμένας ενός ρυτού, αγνύθες και μικρό πώμα. Το άδυτο καταστράφηκε για πρώτη φορά από πυρκαγιά το 1600 π.Χ., και μία δεύτερη φορά το 1450 π.Χ. μαζί με όλο το συγκρότημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο