Το 1986 σε οικόπεδο του Εμμ. Λεντάρη εντοπίστηκαν έξι υπόγειοι τάφοι του εκτεταμένου νεκροταφείου της προϊστορικής Κυδωνίας.

Από τους πέντε ανασκαμμένους τάφους, ο μεγαλύτερος θαλαμοειδής τάφος ΥΜΙΙΙ εποχής έχει προσανατολισμό Α-Δ και είσοδο από τα δυτικά. Διαθέτει κατηφορικό δρόμο και ταφικό θάλαμο σε ακανόνιστο τετράπλευρο σχήμα, όπου και εντοπίστηκαν τα οστά τριών ενταφιασμένων με ελάχιστα κτερίσματα. Στο δάπεδο του θαλάμου είχαν λαξευτεί τρεις λάκκοι. Στους δύο από αυτούς είχαν ενταφιαστεί παιδιά, το ένα από τα οποία είχε κτεριστεί με πολύχρωμες χάντρες από φαγεντιανή, ενώ στον τρίτο λάκκο είχαν πραγματοποιηθεί ανακομιδές οστών.

Στην είσοδο του τάφου εντοπίστηκαν δύο θυμιατήρια με διάσπαρτα καρβουνάκια, τα οποία πιθανόν μαρτυρούν την επιτέλεση κάποιας τελετουργικής πράξης. Από τα ευρήματα τα οποία σώθηκαν της σύλησης ξεχωρίζει ένας σφραγιδόλιθος από αχάτη της ΥΜ ΙΙΙ Α περιόδου (1400 – 1300 π.Χ.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο