Το 1986 στο υπό διαμόρφωση ανοιχτό πάρκο εντοπίστηκε τμήμα της νεκρόπολης της αρχαίας Κυδωνίας. Ανασκάφηκαν συνολικά 35 τάφοι, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους και τοποθετούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Στους αρχαιότερους τάφους συγκαταλέγονται ένας υστερομινωικός θαλαμοειδής και ένας υστερογεωμετρικός τάφος. Ξεχωρίζει ο θαλαμοειδής τάφος των ρωμαϊκών χρόνων ο οποίος λαξεύτηκε στο φυσικό έδαφος με κατεύθυνση Α-Δ και με την είσοδο στα ανατολικά. Κατωφερικός δρόμος οδηγεί στον ταφικό θάλαμο τετράπλευρης κάτοψης με καμαρωτή οροφή, όπου είχαν πραγματοποιηθεί έξι ως επτά ενταφιασμοί. Κοντά σε κάθε νεκρό εντοπίστηκαν τα κτερίσματά του, τα οποία παραπέμπουν σε οικογένεια των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.

Επίσης, ξεχωρίζουν οι κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι του τέλους του 4ου αι. π.Χ.,  κατασκευασμένοι από ορθογώνιες πλάκες,  Όλες οι ταφές που περιείχαν ήταν διαταραγμένες με ελάχιστα κτερίσματα όπως μυροδοχεία, όλπες, λυχνάρια, ειδώλια, μια πήλινα πλαγγόνα (κούκλα), στλεγγίδες, επιχρυσωμένα φύλλα στεφανιού και νομίσματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο