Εταίροι

Πολυτεχνείο Κρήτης

Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων, Ερευνητική ομάδα SURREAL, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τηλ: +30 2821037222

Ε-mail: amania@isc.tuc.gr

Website: http://surreal.tuc.gr

Αιγαίου Solutions Α.Ε.

Τηλ.: +30 2810344554

Ε-mail: info@aegeansolutions.com

Website: https://www.aegeansolutions.com

Eφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Τηλ.: +30 2821040095

Ε-mail: efacha@culture.gr

Website: https://www.amch.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο