Στόχοι του έργου

Η προτεινόμενη ψηφιακή περιήγηση στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του σύγχρονου επισκέπτη ενός πολιτισμικού χώρου, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσω σοβαρού παιχνιδιού και ιστορίας (Serious Games, Digital Narrative) με αρχή, μέση και τέλος.

Το πεδίο δράσης της περιήγησης είναι η πόλη των Χανίων και συγκεκριμένα η Αρχαία Κυδωνία.

Συγκεκριμένα,επιτυγχάνει:

  • Να ενσωματώσει σε μια πλατφόρμα για κινητές συσκευές ιστορικές πολυμεσικές πληροφορίες, γεωτοποθετημένες σε συγκεκριμένα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.
  • Να εμπλουτίσει την πλατφόρμα με πολυμεσικά παιγνιώδη χαρακτηριστικά (εικόνα-μουσική), τα οποία παρακινούν τους χρήστες να ακολουθήσουν μια ιστορία σε συγκεκριμένες τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας σε ένα πολιτιστικό μουσικό παιχνίδι. Το πλαίσιο των πολιτιστικών παιχνιδιών, εφ’ όσον ο χρήστης το επιθυμεί, βασίζεται στην επίτευξη στόχων στο παιγνιώδες περιβάλλον με βάση τη μουσική εμπειρία. Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τις συνδυασμένες γνώσεις που προσφέρονται, καθώς και ανταμοιβές, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κίνητρο για να επισκεφθεί εκ νέου ο παίκτης την τοποθεσία. O περιηγητής φοράει ακουστικά και οι ήχοι κάθε εποχής από τους μινωικούς μέχρι τους ιστορικούς χρόνους (μουσικά όργανα, μουσικές μελωδίες, μουσικά μοτίβα) αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την εξέλιξη του παιχνιδιού.Δημιουργήθηκαν καινούριες μελωδικές φόρμες και δεν χρησιμοποιήθηκαν έτοιμες βιβλιοθήκες ήχων. Οι επιλεγμένες μελωδίες, εναρμονισμένες (spatialized) με τα εκάστοτε ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος και το περιβάλλον, αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη μέσα από το πολυμεσικό παιχνίδι (gameplay).
  • Να δημιουργηθεί πρότυπη μουσική παραγωγή σε επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης για τις ανάγκες της εφαρμογής.
  • Να περιλαμβάνει εκτός από δεδομένα κειμένου/εικόνων/μουσικής και τρισδιάστατες ανακατασκευές μνημείων διάφορων ιστορικών φάσεων (3D μοντέλα) τεκμηριωμένες μέσα από την αρχαιολογική έρευνα, οι οποίες συνδυάζονται οπτικά με την πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβάνεται ο εκάστοτε χρήστης κατά την περιήγησή του, με στόχο την αναπαράσταση των μνημείων στη μορφή που διατηρούσαν στο παρελθόν μέσω της εφαρμογής Mobile Augmented Reality.
  • Να βασιστεί στη σύνθεση ήχων και μουσικής αξιοποιώντας αρχαιολογικά δεδομένα, με ακριβή χωρικό προσανατολισμό, όπου σε συνδυασμό με το οπτικό αποτέλεσμα της εφαρμογής αναλαμβάνουν κεντρική θέση στο σενάριο της παιγνιώδους πολιτιστικής περιήγησης.
  • Να υλοποιήσει οπτικοποίηση αρχαιολογικών γεγονότων με σύγχρονα γυαλιά Επαυξημένης [AR] ή Εικονικής Πραγματικότητας [VR], π.χ. μια ανθρωποθυσία στην Αρχαία Κυδωνία, παράλληλα με τη δημιουργία ψηφιακού υλικού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή σε διαφορετικές πλατφόρμες και για διαφορετικές χρήσεις (ως μέρος της εφαρμογής ή ως προβολή στο μουσειακό περιβάλλον). Τοποθεσίες και γεγονότα επιλέχθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, με έμφαση σε μη ορατά ή μη υπαρκτά σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.
  • Να καταγράφει και να αξιολογεί την πορεία των επισκεπτών, καθώς και τους οδικούς χάρτες που διανύουν υποδεικνύοντας εναλλακτικές περιοχές και πορείες. Το προτεινόμενο περιβάλλον είναι αμιγώς διεπιστημονικό, συνδυάζοντας τις γνώσεις της αρχαιολογικής έρευνας και της στρατηγικής τεχνολογικής εξέλιξης στο πεδίο του πολιτισμού.
  • Να προσελκύσει νέους επισκέπτες, οι οποίοι θα συμμετάσχουν περιοδικά σε μια συνεργατική πλατφόρμα ιστορικής περιήγησης, έχοντας τη δυνατότητα να προάγουν το πνεύμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τεχνολογικό τομέα για τον πολιτισμό.
Μετάβαση στο περιεχόμενο