Ανασκαφή Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

Το 1986 στο πλαίσιο διαμόρφωσης του άλλοτε στρατοπέδου Ζομπανάκη σε ανοιχτό πάρκο εντοπίστηκε υπόγειος λαξευτός τάφος. Η ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε τμήμα της νεκρόπολης της αρχαίας Κυδωνίας.

Ανασκάφηκαν συνολικά 35 τάφοι, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους και τοποθετούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αρχαιότεροι είναι  ένας θαλαμοειδής τάφος της ύστερης μινωικής περίοδου  (περίπου 1300-1250 π.Χ.), και ένας υστερογεωμετρικός τάφος (8ος π.Χ.). Τελευταίος χρονολογικά τάφος υπήρξε ο ρωμαϊκός θαλαμωτός τάφος 2(2ος αι. μ.Χ.). Αναλυτικότερα, οι τύποι των τάφων είναι: 7 κτιστοί κιβωτιόσχημοι, 1 λακκοειδής, 1 μονολιθική λάρνακα, 19 κεραμοσκεπείς, 1 ενταφιασμός, 3 εγχυτρισμοί και 2 θαλαμοειδείς και τέλος 1 ταφικό όρυγμα με εγχυτρισμούς.

Ο θαλαμωτός τάφος των ρωμαϊκών χρόνων λαξεύτηκε στο φυσικό έδαφος με κατεύθυνση Α-Δ και με την είσοδο στα ανατολικά. Ο δρόμος, που οδηγεί στην είσοδο, έχει μικρό μήκος, έντονη κατηφορική κλίση και δύο σκαλοπάτια στην αρχή του. Ο θάλαμος έχει τετράπλευρη κάτοψη και καμαρωτή οροφή. Στο κέντρο του είχε λαξευτεί ένας ορθογώνιος λάκκος για τις τελετουργίες των συγγενών. Στο θάλαμο είχαν πραγματοποιηθεί έξι ως επτά ενταφιασμοί. Κοντά σε κάθε νεκρό αφήνονταν τα κτερίσματά του, ενώ κάποια από αυτά τοποθετούνταν στις κόγχες που είχαν λαξευτεί στα τοιχώματα. Το είδος των κτερισμάτων και η απουσία πολύτιμων κοσμημάτων παραπέμπουν σε οικογένεια των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.

Οι κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι του τέλους του 4ου αι. π.Χ. έχουν προσανατολισμό ΝΑ – ΒΔ, κατασκευάστηκαν από ορθογώνιες πλάκες από ψαμμόλιθο ενώ  εσωτερικά καλύπτονταν με επίχρισμα. Οι πέντε από τους επτά κιβωτιόσχημους αποτελούσαν μια συστάδα, ενώ οι άλλοι δύο απείχαν από τη συστάδα αυτή. Όλες οι ταφές που περιείχαν ήταν διαταραγμένες με ελάχιστα κτερίσματα όπως πήλινα μυροδοχεία, όλπες, λυχνάρια, ειδώλια, μια πήλινα πλαγγόνα (κούκλα), κομμάτια από στλεγγίδες, επιχρυσωμένα φύλλα στεφανιού και τρία νομίσματα. Μετά την ανασκαφή, οι τρεις από τους επτά κιβωτιόσχημους τάφους μετακινήθηκαν από την αρχική τους θέση και επανατοποθετήθηκαν κοντά στο ρωμαϊκό θαλαμωτό τάφο 2.

Στον χώρο σήμερα διατηρούνται ορατοί και επισκέψιμοι, ο ρωμαϊκός θαλαμωτός τάφος, η λίθινη λάρνακα και δύο κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι.

Τοποθεσία

Φωτογραφίες

Βιβλιογραφία

Μαρκουλάκη Στ. 2009: «Ανασκαφή Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας», στο Χανιά (Κυδωνία), Περιήγηση σε Χώρους Αρχαίας Μνήμης, Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη (επιμ.), Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού/ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Χανιά, 108-113.

Μετάβαση στο περιεχόμενο